รับงานสำรวจ ทุกพื้นที่ ทั่วประเทศ

รับงานสำรวจ

- รับงานสำรวจ จัดทำหมุดวงรอบ (traverse)

- รับงานสำรวจ จัดทำหมุดหลักฐานแผนที่ GPS Static

- รับงานสำรวจ ด้วยเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม GNSS

- รับงานสำรวจ จัดทำแผนที่ภูมิประเทศ&คอนทัวร์ (Topographic survey&Contour)

- รับงานสำรวจ จัดทำแผนที่ด้วยอากาศยานไร้คนขับ UAV / Drone

- รับงานสำรวจ ความลึกน้ำด้วยเรือ SBS2(Echo sounder)

- รับงานสำรวจ ด้วยเครื่องเลเซอร์สแกน 3 มิติ(3D Scanner)

- งานหาปริมาณกักเก็บน้ำ งานคำนวณปริมาตรอ่างเก็บน้ำ

- งานเช็คปริมาณกองสต๊อกวัสดุ หิน ดิน ทราย ด้วยเครื่องสแกน 3 มิติ หรือ โดรน

ตามความเหมาะสมของพื้นที่

- งานจัดทำรูปตัดตามยาว&รูปตัดตามขวาง (Profile&Cross section)

- งานคำนวณหาปริมาณดินตัด-ดินถม (Cut-Fill Report)

- รับวางผังโครงการก่อสร้าง

- รับวางหมุดเสาเข็ม ตำแหน่งตอกเสาเข็ม เข็มตอก/เข็มเจาะ

- รับสำรวจ จัดหาข้อมูลเพื่อออกแบบและงานสำรวจเพื่อการก่อสร้างอื่นๆ เช่น โรงงาน,โกดัง,หมู่บ้านจัดสรร,ตึกสูง,ถนน,ระบบสาธารณูปโภค ฯลฯ 

- รับสำรวจ แบบทีมรายวัน - รายเดือน

ติดต่อสอบถาม หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
 
Mobile : 091 894 5936
 
Line ID : vp.survey3
 
Email : info@vpsurveycon.com, smorn.s@vpsurveycon.com
 
Visitors: 95,473