รับงานสำรวจ ทุกรูปแบบ SURVEYS (เซอร์เวย์)

รับงานสำรวจ ทุกรูปแบบ surveys (เซอร์เวย์)

- รับงานสำรวจ จัดทำหมุดวงรอบ(traverse)

- รับงานสำรวจ จัดทำหมุดหลักฐานแผนที่ GPS Static

- รับงานสำรวจ ด้วยเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม GNSS

- รับงานสำรวจ จัดทำแผนที่ภูมิประเทศ&คอนทัวร์(Topographic survey&Contour)

- งานจัดทำรูปตัดตามยาว,รูปตัดตามขวาง(Profile&Cross section)

- งานคำนวณหาปริมาณดินตัด-ดินถม (Cut-Fill)

- งานสำรวจ ทำระดับดินตัด-ดินถม-ระดับตัดเกรด

- งานสำรวจ วางผังโครงการก่อสร้าง

- งานสำรวจ วางหมุดเข็ม ตำแหน่งตอกเข็ม

- รับงานสำรวจ จัดหาข้อมูลเพื่อออกแบบและงานสำรวจเพื่อการก่อสร้างอื่นๆ เช่น โรงงาน,โกดัง,หมู่บ้านจัดสรร,ตึกสูง,ถนน,ระบบสาธารณูปโภค ฯลฯ 

- รับงานสำรวจ แบบทีมรายวัน - รายเดือน (Contractor survey team)

ติดต่อสอบถาม หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
 
โทรศัพท์ : 033-097-696, 033-070687
 
Mobile : 081-0054416, 083-6826468
 
Email : info@vpsurveycon.com, smorn.s@vpsurveycon.com
 
 
Visitors: 33,463