รับงานสำรวจ ทุกรูปแบบ SURVEYS (เซอร์เวย์)

รับงานสำรวจ ทุกรูปแบบ surveys (เซอร์เวย์)

- รับสำรวจ จัดทำหมุดวงรอบ (traverse)

- รับสำรวจ จัดทำหมุดหลักฐาน GPS (Static)

- รับสำรวจ ด้วยเครื่องรับสัญญาณ GNSS

- รับสำรวจ จัดทำแผนที่ภูมิประเทศภูมิประเทศ (Topographic survey)

- รับสำรวจ เพื่อสร้างเส้นชั้นความสูง(Create Contour)

- รับสำรวจ งานจัดทำรูปตัดตามยาว (Profile)

- รับสำรวจ งานจัดทำรูปตัดตามขวาง (Cross section)

- รับสำรวจ งานหาปริมาณดินตัด-ดินถม (Cut-Fill)

- รับสำรวจ งานทำระดับดินตัด-ดินถม-ระดับตัดเกรด

- รับสำรวจ งานจัดทำผังโครงการ, งานวางผังโครงการก่อสร้าง

- รับสำรวจ งานวางหมุดเข็ม ตำแหน่งตอกเข็ม

- รับสำรวจ จัดหาข้อมูลเพื่อออกแบบ และงานสำรวจเพื่อการก่อสร้างอื่นๆ เช่น โรงงาน,โกดัง,หมู่บ้านจัดสรร,ตึกสูง,ถนน,ระบบสาธารณูปโภค ฯลฯ 

- รับสำรวจ แบบทีมรายวัน - รายเดือน (Contractor survey team)

ติดต่อสอบถาม หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
 
โทรศัพท์ : 033-070-687
 
Mobile : 081-0054416, 083-682-6468
 
Email : info@vpsurveycon.com, smorn.s@vpsurveycon.com
 
 
Visitors: 24,314