รับงานสำรวจ ทุกพื้นที่ ทั่วประเทศ

รับงานสำรวจ

- รับงานสำรวจ จัดทำหมุดวงรอบ (traverse)

- รับงานสำรวจ จัดทำหมุดหลักฐานแผนที่ GPS Static

- รับงานสำรวจ ด้วยเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม GNSS

- รับงานสำรวจ จัดทำแผนที่ภูมิประเทศ&คอนทัวร์ (Topographic survey&Contour)

- รับงานสำรวจ จัดทำแผนที่ด้วยอากาศยานไร้คนขับ UAV / Drone

- รับงานสำรวจ ความลึกท้องน้ำด้วยเรือ SBS2(Echo sounder)

- งานหาปริมาณกักเก็บน้ำ

- งานจัดทำรูปตัดตามยาว,รูปตัดตามขวาง (Profile&Cross section)

- งานคำนวณหาปริมาณดินตัด-ดินถม (Cut-Fill)

- งานสำรวจ ทำระดับดินตัด-ดินถม-ระดับตัดเกรด

- งานสำรวจ วางผังโครงการก่อสร้าง

- งานสำรวจ วางหมุดเข็ม ตำแหน่งตอกเข็ม

- รับงานสำรวจ จัดหาข้อมูลเพื่อออกแบบและงานสำรวจเพื่อการก่อสร้างอื่นๆ เช่น โรงงาน,โกดัง,หมู่บ้านจัดสรร,ตึกสูง,ถนน,ระบบสาธารณูปโภค ฯลฯ 

- รับงานสำรวจ แบบทีมรายวัน - รายเดือน (Contractor survey team)

ติดต่อสอบถาม หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
 
Mobile : 091-8945936, 098-3562452
 
Line ID : vp.survey3
 
Email : info@vpsurveycon.com, smorn.s@vpsurveycon.com
 
Visitors: 52,116