รับงานสำรวจ ทำแผนที่ ภูมิประเทศ&คอนทัวร์

รับงานสำรวจ จัดทำแผนที่ ภูมิประเทศและคอนทัวร์

- งานสำรวจ จัดทำหมุดหลักฐานแผนที่

- งานสำรวจ จัดทำแผนที่ภูมิประเทศ(Topographic survey)

- งานสร้างพื้นผิวเสมือนจริง(surface 3D)

- กลุ่มข้อมูล3มิติ(Point Cloud)

- งานสร้างเส้นชั้นความสูง(Create contour)

- การหาค่าระดับดินเดิมเฉลี่ย(Mean elevation)

- งานจัดทำรูปตัดตามขวาง(Crossection)

- งานจัดทำรูปตัดตามยาว(Profile)

- งานคำนวณปริมาณ ดินตัด-ดินถม(Cut-Fill)

- งานสำรวจความลึกท้องน้ำด้วยเรือ SBS2(Echo sounder)

- งานหาปริมาณกักเก็บน้ำ

 

ติดต่อสอบถาม หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

Mobile : 0968659642, 0804431991
 
Email : info@vpsurveycon.com, smorn.s@vpsurveycon.com
 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

ขอใบเสนอราคางานสำรวจทำแผนที่และคอนทัวร์
Visitors: 45,725