เลเซอร์สแกน3มิติ/3D Laser Scanner

รับงานสำรวจ ด้วยกล้องเลเซอร์สแกน 3 มิติ(3D Laser Scanner)

- รับงานสำรวจ อาคารโครงสร้างเก่า

- รับงานสำรวจ แนวท่อต่างๆ เพื่อการปรับปรุงหรือซ่อมแซม

- รับงานสำรวจ กองสต๊อกต่างๆ เพื่อการเช็คปริมาณ เพื่อการตรวจสอบ

- รับงานสำรวจ เครื่องจักรในโรงงานเพื่อการตรวจสอบต่างๆ

- รับงานสำรวจ เขียนแบบอาคารเก่า

- รับงานสำรวจ อาคารเก่าเพื่อปรับปรุงใหม่(Renovated)

ติดต่อสอบถาม หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

 
Mobile : 091 894 5936, 091 895 9563
 
Line ID : vp.survey3
 
Email : info@vpsurveycon.com, smorn.s@vpsurveycon.com
 
Visitors: 94,292