เลเซอร์สแกน3มิติ/3D Scanner

รับสำรวจ ด้วยเครื่องเลเซอร์สแกน 3 มิติ(3D Scanner)

- งานสำรวจ อาคารโครงสร้างเก่า

- งานสำรวจ แนวท่อต่างๆ เพื่อการปรับปรุงหรือซ่อมแซม

- งานสำรวจ กองสต๊อกต่างๆ เพื่อการเช็คปริมาณ เพื่อการตรวจสอบ

- งานสำรวจ เครื่องจักรในโรงงานเพื่อการตรวจสอบต่างๆ

ติดต่อสอบถาม หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

 
Mobile : 091 894 5936, 091 895 9563
 
Line ID : vp.survey3
 
Email : info@vpsurveycon.com, smorn.s@vpsurveycon.com
 
Visitors: 73,223