ให้บริการงานสำรวจ หลากหลายรูปแบบ

รับงานสำรวจ

รับงานสำรวจ จัดทำหมุดหลักฐานแผนที่ GPS Static

รับงานสำรวจ จัดทำหมุดวงรอบ (traverse)

รับงานสำรวจ ด้วยเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม GNSS

รับงานสำรวจ จัดทำแผนที่ภูมิประเทศ&คอนทัวร์ (Topographic survey&Contour)

รับงานสำรวจ จัดทำแผนที่ด้วยอากาศยานไร้คนขับ UAV / Drone

รับงานสำรวจ ความลึกท้องน้ำด้วยเรือ SBS2(Echo sounder)

- งานหาปริมาณกักเก็บน้ำ

- งานหาปริมาณกองสต็อก

- งานจัดทำรูปตัดตามยาว,รูปตัดตามขวาง (Profile&Cross section)

- งานคำนวณหาปริมาณดินตัด-ดินถม (Cut-Fill)

งานสำรวจ ทำระดับดินตัด-ดินถม-ระดับตัดเกรด

- รับวางผังโครงการก่อสร้าง

- รับวางหมุดเข็ม ตำแหน่งตอกเข็ม

รับสำรวจ จัดหาข้อมูลเพื่อออกแบบและงานสำรวจเพื่อการก่อสร้างอื่นๆ เช่น โรงงาน,โกดัง,หมู่บ้านจัดสรร,ตึกสูง,ถนน,ระบบสาธารณูปโภค ฯลฯ 

รับสำรวจ แบบทีมรายวัน - รายเดือน (Contractor survey team)

ติดต่อสอบถาม หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
 
Mobile : 091 894 5936
 
Line ID : vp.survey3
 
Email : info@vpsurveycon.com, smorn.s@vpsurveycon.com
 
Visitors: 94,294