รับงานสำรวจ วางหมุดเข็ม วางผังต่างๆ โทร. 091 894 5936

รับงานวางผัง รับงานวางหมุดเข็ม โทร. 091 894 5936

- งานสำรวจตรวจสอบผังบริเวณ ครอบผังบริเวณจริง

- รับวางตำแหน่งเสาหมุดเข็ม ตำแหน่งตอกเสาเข็ม

- รับงานสำรวจ รับวางผังโครงการ

- รับงานสำรวจ รับวางผังอาคาร

- รับงานสำรวจ เพื่อการก่อสร้างต่างๆ

- เช็คค่าการเยื้องศูนย์เข็มหลังตอก พร้อมรายการคำนวณ

- รับงานสำรวจ วางแนวถนน ระบบสาธารณูปโภค ฯลฯ โดยช่างผู้ชำนาญงาน

 

ติดต่อสอบถาม หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
 
Mobile : 091 894 5936, 091 895 9563
 
Line ID : vp.survey3
 
Email : info@vpsurveycon.com, smorn.s@vpsurveycon.com
 
 
Visitors: 94,292