รับสมัครงาน ช่างสำรวจ และ ผู้ช่วยช่างสำรวจ

รับสมัคร ช่างสำรวจ

- วุฒิการศึกษา ปวช.,ปวส. สาขาช่างสำรวจ

- เพศชาย อายุ 23 ปี ขึันไป

- ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือ ได้รับการยกเว้นเนื่องจากจบหลักสูตร รด.

- เงินเดือน 12,000 - 20,000 บาท หรือ ตามประสบการณ์

- ทำงาน วันจันทร์-เสาร์  8.00 - 17.00 น.

- สามารถใช้กล้อง Total station/GNSS และอุปกรณ์ต่างๆเกี่ยวกับงานสำรวจได้เป็นอย่างดี

- สามารถใช้โปรแกรม AutoCAD ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

- สามารถใช้โปรแกรมเกี่ยวกับงานสำรวจได้

- อ่านแบบได้

- สามารถทำงานต่างจังหวัดได้

- รักงานลุย(งานภาคสนาม)

- สามารถขับรถยนต์ได้(มีใบอนุญาตขับรถ)

- ดูแลบำรุงรักษาเครื่องมือสำรวจ ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ

- มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต ขยัน อดทน และมีความสามัคคีกับเพื่อนร่วมทีม

 

รับสมัคร ผู้ช่วยช่างสำรวจ

- วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป

- เพศชาย อายุ 18 ปี ขึ้นไป

- เงินเดือน 10,000 บาท ขึ้นไป

- ทำงาน วันจันทร์ - วันเสาร์  เวลา 8.00 - 17.00 น.

- สามารถทำงานต่างจังหวัดได้

- รักงานลุย(งานภาคสนาม)

- ดูแลบำรุงรักษาเครื่องมือสำรวจ ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ

- มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต ขยัน อดทน และมีความสามัคคีกับเพื่อนร่วมทีม

 

สวัสดิการ

- วันหยุด

- ที่พัก

- ประกันสังคม

- ประกันชีวิตกลุ่ม(ประกันชีวิต,ประกันอุบัติเหตุ,ประกันทุพพลภาพ,ประกันสุขภาพ)

- ค่าล่วงเวลา OT.

- เบี้ยเลี้ยง/ค่าอาหารกลางวัน

- เบี้ยขยัน

เอกสารการสมัคร

- วุฒิการศึกษา

- สำเนาบัตรประชาชน

- สำเนาทะเบียนบ้าน

- รูปถ่าย

- หลักฐานผ่านการเกณฑ์ทหาร

วิธีสมัครงาน

- ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครงานด้านล่าง

- วิธีที่ 1 กรอกรายละเอียดในใบสมัครพร้อมแนบรูปถ่าย และเอกสารการสมัครงานที่เกี่ยวข้อง แล้วส่งมาที่ Email : info@vpsurveycon.com

- วิธีที่ 2 กรอกรายละเอียดในใบสมัครพร้อมแนบรูปถ่าย และเอกสารการสมัครงานที่เกี่ยวข้อง ส่งไปรษณีย์มาตามที่อยู่ด้านล่าง

 

Last Update 26/02/2563

ติดต่อสอบถาม หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
 
โทรศัพท์ : 033-097-696, 033-070-687
 
Mobile : 080-443-1991, 081-005-4416
 
Email : info@vpsurveycon.com, smorn.s@vpsurveycon.com
 

ดาวน์โหลดใบสมัครงาน Click ด้านล่าง

Visitors: 43,492