รับสมัครงาน ช่างสำรวจ และ ผู้ช่วยช่างสำรวจ

รับสมัคร ช่างสำรวจ

- วุฒิการศึกษา ปวส. สาขาช่างสำรวจ

- เพศชาย อายุ 23 ปี ขึันไป

- ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือ ได้รับการยกเว้นเนื่องจากจบหลักสูตร รด.

- เงินเดือน 14,000 ขึ้นไป

- ทำงาน วันจันทร์-เสาร์  8.00 - 17.00 น.

- สามารถใช้กล้อง Total station/GNSS และอุปกรณ์ต่างๆเกี่ยวกับงานสำรวจได้เป็นอย่างดี

- สามารถใช้โปรแกรม AutoCAD ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

- สามารถใช้โปรแกรมเกี่ยวกับงานสำรวจได้

- อ่านแบบได้

- สามารถทำงานต่างจังหวัดได้

- รักงานลุย(งานภาคสนาม)

- สามารถขับรถยนต์ได้(มีใบอนุญาตขับรถ)

- ดูแลบำรุงรักษาเครื่องมือสำรวจ ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ

- มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต ขยัน อดทน และมีความสามัคคีกับเพื่อนร่วมทีม

 

รับสมัคร ผู้ช่วยช่างสำรวจ

- วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป

- เพศชาย อายุ 18 ปี ขึ้นไป

- เงินเดือน 12,000 บาท ขึ้นไป

- ทำงาน วันจันทร์ - วันเสาร์  เวลา 8.00 - 17.00 น.

- สามารถทำงานต่างจังหวัดได้

- รักงานลุย(งานภาคสนาม)

- ดูแลบำรุงรักษาเครื่องมือสำรวจ ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ

- มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต ขยัน อดทน และมีความสามัคคีกับเพื่อนร่วมทีม

 

สวัสดิการ

- วันหยุด

- ที่พัก

- ประกันสังคม

- ประกันชีวิตกลุ่ม(ประกันชีวิต,ประกันอุบัติเหตุ,ประกันทุพพลภาพ,ประกันสุขภาพ)

- ค่าล่วงเวลา OT.

- ค่าครองชีพ

- เบี้ยเลี้ยง/ค่าอาหารกลางวัน/อาหารเย็น

- เบี้ยขยัน

- เงินได้พิเศษตามผลงาน

- โบนัส

- ค่าพาหนะ(กรณีต้องการนำรถมาใช้ในงาน)

- การฝึกอบรมทักษะการทำงาน การใช้โปรแกรมต่างๆเพื่องานสำรวจ

 

เอกสารการสมัคร

- วุฒิการศึกษา

- สำเนาบัตรประชาชน

- สำเนาทะเบียนบ้าน

- รูปถ่าย

- หลักฐานผ่านการเกณฑ์ทหาร

วิธีสมัครงาน

- ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครงานด้านล่าง

- กรอกรายละเอียดในใบสมัครพร้อมแนบรูปถ่าย และเอกสารการสมัครงานที่เกี่ยวข้อง แล้วส่งมาที่ Email : info@vpsurveycon.com

 

Last Update 25/02/2566

ติดต่อสอบถาม หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
 
Mobile : 091 894 5936, 091 895 9563
 
Line ID : vp.survey3
 
Email : info@vpsurveycon.com, smorn.s@vpsurveycon.com
 

ดาวน์โหลดใบสมัครงาน Click ด้านล่าง

Visitors: 94,292