หมุดหลักฐานระบบดาวเทียม GPS/GNSS

ให้บริการ งานสำรวจ จัดทำหมุดหลักฐานแผนที่ GPS

- หมุดหลักฐานดาวเทียม GPS Static

- หมุดหลักฐานดาวเทียม Rapid Static

- หมุดหลักฐานดาวเทียม RTK

- หมุดวงรอบ

 

ติดต่อสอบถาม หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
 
Mobile : 091 894 5936
 
Line ID : vp.survey3
 
Email : info@vpsurveycon.com, smorn.s@vpsurveycon.com
 

รับสำรวจ จัดทำหมุดหลักฐาน ระบบดาวเทียม GPS/GNSS

          “หมุดดาวเทียม” หมายถึง หมุดหลักฐานแผนที่ ที่ได้ค่าพิกัดจากการรับสัญญาณดาวเทียม

          “หมุดดาวเทียม Static” หมายถึง หมุดดาวเทียมที่ได้ค่าพิกัดจากการรับสัญญาณดาวเทียม โดยวิธีการรังวัดแบบสถิต (Static) ซึ่งหมายความรวมถึง หมุดหลักฐานแผนที่ดาวเทียมกรมที่ดินเฉลิมพระเกียรติและหมุดหลักฐานแผนที่ดาวเทียมชนิดมั่นคงถาวร

          “หมุดดาวเทียม Rapid Static” หมายถึง หมุดดาวเทียมที่ได้ค่าพิกัดจากการรับสัญญาณดาวเทียมโดยวิธีการรังวัดแบบสถิตอย่างเร็ว (Rapid or Fast Static)

          “หมุดดาวเทียม RTK” หมายถึง หมุดหลักฐานแผนที่ ที่ได้ค่าพิกัดจากการรับสัญญาณดาวเทียมโดยวิธีการรังวัดแบบจลน์ได้ค่าพิกัดทันที ณ เวลาทาการรังวัด (Real Time Kinematics, RTK) 

          “หมุดพยานดาวเทียม” หมายถึงหมุดหลักฐานแผนที่ที่สร้างขึ้น เพื่อใช้ค้นหาและตรวจสอบตาแหน่งของหมุดดาวเทียม Static

 ที่มา : ระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการรังวัดหมุดหลักฐานแผนที่โดยระบบดาวเทียม พ.ศ ๒๕๕๓

Download Click >>

 http://www.dol.go.th/dol/images/medias/dol/file/pdf/mapping/rule_mapping2553.pdf

 https://dol-rtknetwork.com/index.php/main

 

ระบบดาวเทียม GNSS

GNSS ย่อมาจากคำว่า Global Navigation Satellite System ซึ่งเป็นคำที่ทั่วโลกใช้เรียกระบบดาวเทียมที่มีการเปิดให้บริการอยู่ในปัจจุบัน และระบบดาวเทียมที่มีการวางแผนจะเปิดให้บริการในอนาคต ซึ่งดาวเทียมต่าง ๆ ในระบบ GNSS ประกอบไปด้วย

-GPS ย่อมาจาก Global Positioning System ซึ่งเป็นดาวเทียมระบบแรกของโลกที่ออกแบบโดยประเทศสหรัฐอเมริกา

-GLONASS เป็นระบบดาวเทียมของประเทศรัสเซีย

-Galileo เป็นระบบดาวเทียมของสหภาพยุโรป

-BeiDou เป็นระบบดาวเทียมของประเทศจีน

-IRNSS เป็นระบบดาวเทียมระดับภูมิภาค (Regional navigation Satellite System) ของประเทศอินเดีย

-QZSS เป็นระบบดาวเทียมระดับภูมิภาคของประเทศญี่ปุ่น เช่นเดียวกับ IRNSS เปิดให้บริการเฉพาะประเทศญี่ปุ่นและ ประเทศแถบ Asia-Oceania


GPS (จีพีเอส)
GPS คือ ระบบระบุตำแหน่งบนพื้นโลก ย่อมาจากคำว่า Global Positioning System ซึ่งระบบ GPS ประกอบไปด้วย 3 ส่วนหลักคือ

1. ส่วนอวกาศ
ดาวเทียม GPS (Navstar หรือ Navigation Satellite Timing and Rankging GPS) ประกอบด้วยดาวเทียม 24 ดวง โดยแบ่งเป็น 6 รอบวงโคจร การโคจร จะเอียงทำมุมเอียง 55 องศากับเส้นศูนย์สูตร (Equator) ในลักษณะสานกันคล้าย ลูกตะกร้อแต่ละวงโคจรมี ดาวเทียม 4 ดวง รัศมีวงโคจรจากพื้นโลก 20,162.81 กม. หรือ 12,600 ไมล์ ดาวเทียมแต่ละดวงใช้ เวลาใน การโคจรรอบโลก 12 ชั่วโมง

2. ส่วนควบคุม
ประกอบด้วยสถานีภาคพื้นดิน สถานีใหญ่อยู่ที่ Falcon Air Force Base ประเทศอเมริกา และศูนย์ควบคุมย่อยอีก 5 จุด กระจายไปยังภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วโลก

3. ส่วนผู้ใช้งาน
ผู้ใช้งานต้องมีเครื่องรับสัญญาณที่สามารถรับคลื่นและแปรรหัสจากดาวเทียมเพื่อนำมาประมวลผลให้เหมาะสมกับการใช้งานในรูปแบบต่าง ๆ
ปัจจุบันนี้ได้มีการใช้งาน GPS ในรูปแบบต่างๆ เช่น การกำหนดพิกัดของสถานที่ต่าง ๆ การทำแผนที่ งานสำรวจ , การนำทาง สามารถนำทางได้ทั้งภาพและเสียง ใช้ได้หลายภาษา บางแบบมีภาพเสมือนจริง ,การวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินโครงข่ายหมุดดาวเทียม ,การกำหนดจุดเพื่อบรรเทาสาธารณะภัย ,การนำไปใช้ประโยชน์ในกระบวนการยุติธรรม เช่นการติดตามบุคคล การติดตามการค้ายาเสพติด ,การนำไปใช้ประโยชน์ทางทหาร ,การกีฬา เช่นใช้ในการฝึกฝนเพื่อวัดความเร็ว ระยะทาง แคลลอรี่ที่เผาผลาญ ,การนันทนาการ เช่น กำหนดจุดตกปลา หาระยะเวลาที่เหมาะสมในการตกปลา ,การควบคุมหรือติดตามยานพาหนะ การติดตามบุคคล นอกจากนั้นยังสามารถนำไปใช้ในการป้องกันการโจรกรรมและติดตามทรัพย์สินคืน ,การประยุกต์ใช้ทางด้านการเกษตร เป็นต้น

ที่มา : RTSD

http://gnss-portal.rtsd.mi.th/portal/apps/sites/#/gnss/pages/satellite

https://gnss-portal.rtsd.mi.th/portal/apps/sites/#/gnss 

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

ขอใบเสนอราคางานสำรวจหมุดหลักฐาน GPS
Visitors: 94,292