รับงานสำรวจ ทำแผนที่ ภูมิประเทศ&คอนทัวร์

งรับงานสำรวจ จัดทำแผนที่ ภูมิประเทศและคอนทัวร์

- งานสำรวจ จัดทำหมุดหลักฐานแผนที่

- งานสำรวจ จัดทำแผนที่ภูมิประเทศ(Topographic survey)

- งานสร้างพื้นผิวเสมือนจริง(surface 3D)

- งานทำกลุ่มข้อมูล3มิติ(Point Cloud)

- งานสร้างเส้นชั้นความสูง(Create contour)

- การหาค่าระดับดินเดิมเฉลี่ย(Mean elevation)

- งานจัดทำรูปตัดตามขวาง(Crossection)

- งานจัดทำรูปตัดตามยาว(Profile)

- งานคำนวณปริมาณ ดินตัด-ดินถม(Cut-Fill)

- งานสำรวจความลึกท้องน้ำด้วยเรือ SBS2(Echo sounder)

- งานหาปริมาณกักเก็บน้ำ

 

ติดต่อสอบถาม หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
 
โทรศัพท์ : 033-097-696, 033-070-687
 
Mobile : 080-443-1991, 081-005-4416
 
Email : info@vpsurveycon.com, smorn.s@vpsurveycon.com
 
 
Visitors: 43,491