รับงานสำรวจ เพื่อออกแบบ

รับงานสำรวจ จัดทำแผนที่ภูมิประเทศและคอนทัวร์ เพื่อออกแบบ

- งานสำรวจ จัดทำหมุดหลักฐานแผนที่

- งานสำรวจ จัดทำแผนที่ภูมิประเทศ(Topographic survey)

- งานสร้างพื้นผิวเสมือนจริง(surface 3D)

- งานทำกลุ่มข้อมูล3มิติ(Point Cloud)

- งานสร้างเส้นชั้นความสูง(Create contour)

- การหาค่าระดับดินเดิมเฉลี่ย(Mean elevation)

- งานจัดทำรูปตัดตามขวาง(Crossection)

- งานจัดทำรูปตัดตามยาว(Profile)

- งานคำนวณปริมาณ ดินตัด-ดินถม(Cut-Fill)

 

 

 

 

ติดต่อสอบถาม หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
 
โทรศัพท์ : 033-097-696, 033-070-687
 
Mobile : 080-443-1991, 081-005-4416
 
Email : info@vpsurveycon.com, smorn.s@vpsurveycon.com
 
 

 

 

Last Update 26/03/2019

Visitors: 42,169