รับสำรวจ เพื่อออกแบบ

รับสำรวจ จัดหาข้อมูลเพื่อออกแบบ (Design survey )

- สำรวจจัดทำแผนที่ภูมิประเทศ (Topographic survey)

- งานสร้างพื้นผิวเสมือนจริง (surface 3D)

- งานสร้างเส้นชั้นความสูง (Create contour)

- การหาค่าระดับดินเดิมเฉลี่ย (Mean elevation)

- งานหาปริมาณดินตัด-ดินถม (Cut-Fill)

- งานจัดทำรูปตัดตามขวาง (Cross section)

- งานจัดทำรูปตัดตามยาว (Profile)

 

 


 

ติดต่อสอบถาม หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
 
โทรศัพท์ : 033-097-696, 033-070687
 
Mobile : 081-0054416, 083-6826468
 
Email : info@vpsurveycon.com, smorn.s@vpsurveycon.com
 
 

 

 

Last Update 11/12/2561

Visitors: 35,237