รับงานสำรวจ เพื่อการก่อสร้าง

รับสำรวจ เพื่อการก่อสร้าง (Survey work for construction)

- งานสำรวจ พื้นที่

- งานสำรวจ ระดับเดิม ดินเดิมเฉลี่ย

- งานสำรวจ หาปริมาตรดินตัด-ดินถม ( Cut-Fill )

- งานสำรวจ ทำระดับตัดเกรด

- งานสำรวจ จัดทำผังบริเวณ ผังโครงการ

- งานสำรวจ วางผังโครงการ

- งานสำรวจ วางตำแหน่งเสาเข็ม / วางหมุดเสาเข็ม

- งานสำรวจ วางแนวรั้ว แนวท่อ แนวถนน

- งานสำรวจ ประจำโครงการก่อสร้าง แบบรายเดือน

- งานสำรวจ เพื่อการก่อสร้าง ทุกรูปแบบ ฯลฯ

 

 

ติดต่อสอบถาม หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
 
โทรศัพท์ : 033-097-696, 033-070687
 
Mobile : 081-0054416, 083-6826468
 
Email : info@vpsurveycon.com, smorn.s@vpsurveycon.com
 
 

 

 

Last Update 26/03/2019

Visitors: 38,336