รับสำรวจ เพื่อการก่อสร้าง

รับสำรวจ เพื่อการก่อสร้าง ( Construction Survey )

- สำรวจ หาเนื้อที่

- สำรวจ หาระดับเดิม ดินเดิมเฉลี่ย

- สำรวจ หาปริมาตรดินตัด-ดินถม ( Cut-Fill )

- สำรวจ ทำระดับตัดเกรด

- สำรวจ จัดทำผังบริเวณ ผังโครงการ

- สำรวจ วางผังโครงการ

- สำรวจ วางตำแหน่งเสาเข็ม / วางหมุดเสาเข็ม

- สำรวจ วางแนวรั้ว แนวท่อ

- สำรวจ วางตำแหน่งสิ่งก่อสร้างต่างๆ ฯลฯ

- สำรวจ แบบทีมรายเดือน

 

 

ติดต่อสอบถาม หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
 
โทรศัพท์ : 033-097-696, 033-070687
 
Mobile : 081-0054416, 083-6826468
 
Email : info@vpsurveycon.com, smorn.s@vpsurveycon.com
 
 

 

 

Last Update 11/12/2561

Visitors: 35,237