เกี่ยวกับเรา

บริษัท วีพี. เซอร์เวย์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

          โดยแรกเริ่ม เราได้ตั้งทีมสำรวจเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2554 และทำงานสำรวจมาโดยตลอด และได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อ วันที่ 2 พฤษภาคม 2557


          ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทของเรา ได้มีการปรับตัว และเพิ่มความหลากหลายของการบริการให้เข้ากับความต้องการด้านงานก่อสร้าง ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่มีที่สิ้นสุดในวงการวิศวกรรม ด้วยบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ พันธมิตรทางธุรกิจที่มีประสบการณ์ ตลอดจนเทคโนโลยีที่ทันสมัย เราจะมุ่งมั่นให้บริการที่มีคุณภาพและความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า เราจะทุ่มเทบุคคลากร เครื่องมือ และเทคโนโลยี ในทุกๆโครงการ เราเชื่อว่าการรักษามาตรฐานคุณภาพที่ดี เป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ทำให้ เราประสบความสำเร็จ

 

          นอกจากนี้แล้ว เราเชื่อว่าการสร้างทีมงานที่ดี เท่ากับการมีแผนงานธุรกิจที่ดี บุคคลากรของเราทุกคนมีความมุ่งมั่น และได้รับการฝึกอบรมที่มีคุณภาพ นอกจากการอบรมภายในองค์กรแล้ว บุคลากรของเรายังได้เรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์ผู้เชี่ยวชาญ ไม่ว่าจะเป็นการอบรมจากพันธมิตรทางธุรกิจ หรือศูนย์ฝึกอบรมต่างๆ ทีมงานทุกคนภูมิใจกับผลงานที่ผ่านมาของเรา และเราจะมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการให้บริการให้ดีขึ้นเรื่อยๆ ตลอดไป

Visitors: 94,294