ให้บริการงานสำรวจ แบบรายวัน

ทีมสำรวจเพื่อการก่อสร้างแบบทีมรายวัน

   1. ช่างสำรวจ 1 คน + ผู้ช่วย 3 คน

   2. อุปกรณ์

      2.1  กล้องประมวลผลรวม(Total station) พร้อมอุปกรณ์

      2.2  กล้องระดับอัตโนมัติ(Automatic Level) พร้อมอุปกรณ์

      2.3  อุปกรณ์สื่อสาร

      2.4  Computer notebook

      2.5  อุปกรณ์สำรวจอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

 

   ทีมสำรวจแบบรายวัน + GNSS RTK

    1. ช่างสำรวจ 1 คน + ผู้ช่วยช่างสำรวจ 2 คน

    2. อุปกรณ์

       2.1  GNSS     3   เครื่อง

       2.2  อุปกรณ์สำรวจอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

 

   ทีมสำรวจแบบรายวัน + GNSS RTK + Echo sounder(งานสำรวจความลึกน้ำ)

    1. ช่างสำรวจ 1 คน + ผู้ช่วยช่างสำรวจ 2 คน

    2. อุปกรณ์

       2.1  GNSS     3   เครื่อง

       2.2  Echo Sounder

       2.3  เรือสำหรับติดตั้งเครื่องมือสำรวจความลึก

       2.4  อุปกรณ์สำรวจอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

 

   ทีมสำรวจแบบรายวัน + GNSS RTK + เรือสำรวจความลึกน้ำอัตโนมัติ(งานสำรวจความลึกน้ำ)

    1. ช่างสำรวจ 1 คน + ผู้ช่วยช่างสำรวจ 2 คน

    2. อุปกรณ์

       2.1  GNSS     2   เครื่อง

       2.2  เรือสำรวจความลึก

       2.3  อุปกรณ์สำรวจอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

 

 ทีมสำรวจแบบรายวัน + GNSS RTK + โดรน(งานสำรวจทำแผนที่ด้วยโดรน)

    1. ช่างสำรวจ 1 คน + ผู้ช่วยช่างสำรวจ 2 คน

    2. อุปกรณ์

       2.1  GNSS     2   เครื่อง

       2.2  โดรนสำรวจ

       2.3  อุปกรณ์สำรวจอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

 

 ทีมสำรวจแบบรายวัน + GNSS RTK + 3D Laser Scan

    1. ช่างสำรวจ 1 คน + ผู้ช่วยช่างสำรวจ 2 คน

    2. อุปกรณ์

       2.1  GNSS

       2.2  3D Laser Scaner

       2.3  กล้องสำรวจแบบประมวลผลรวม(Total Station)

       2.4  อุปกรณ์สำรวจอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อสอบถาม หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
 
Mobile : 091 894 5936
 
Line ID : vp.survey3
 
Email : info@vpsurveycon.com, smorn.s@vpsurveycon.com
 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

ขอใบเสนอราคาทีมสำรวจแบบรายวัน
Visitors: 94,294