รับงานสำรวจ แบบรายเดือน

ทีม survey

รับงานสำรวจ (survey) รายเดือน

ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

     1. หัวหน้าชุด 1 คน/ผู้ช่วย 2 คน

     2. อุปกรณ์

         2.1 กล้อง Total station พร้อมอุปกรณ์

         2.2 กล้องระดับ Auto matic Level พร้อมอุปกรณ์

         2.3 อุปกรณ์สื่อสาร

         2.4 Computer notebook

         2.5 อุปกรณือื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

ติดต่อสอบถาม หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

 
Mobile : 091 894 5936
 
Line ID : vp.survey3
 
Email : info@vpsurveycon.com, smorn.s@vpsurveycon.com
 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

ขอใบเสนอราคางานสำรวจแบบทีมรายเดือน
Visitors: 94,295