งานสำรวจ SURVEY(เซอร์เวย์)

การสำรวจ (Surveying) 

          เป็นการหาความสัมพันธ์ของ (เป็นการกำหนด) ตำแหน่งหรือจุดบนผิวโลก เป็นการวัดระยะราบและระยะดิ่งระหว่างวัตถุ วัดมุมราบและมุมสูง วัดระยะและทิศทางของเส้นนั้นการสำรวจเป็นวิทยาการที่เก่าแก่และความจำเป็นอย่างยิ่งตั้งแต่สมัยโบราณมนุษย์เกี่ยวข้องอยู่กับการเป็นเจ้าของที่ดินการกำหนดที่ดินการแบ่งแปลงที่ดินการสำรวจป็นงานที่สำคัญก่อนที่จะวางแผนเพื่อการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินทางรถไฟ การก่อสร้างอาคาร สะพาน เขื่อน อ่างเก็บน้ำ และงานทางด้านวิศวกรรมโยธาทั่วไป

Visitors: 94,292