งานสำรวจ เพื่อออกแบบ

งานสำรวจ เพื่อออกแบบ (Design survey )

- งานสำรวจ จัดทำหมุดหลักฐานแผนที่

- งานสำรวจ จัดทำแผนที่ภูมิประเทศ(Topographic survey)

- งานสร้างพื้นผิวเสมือนจริง(surface 3D)

- งานทำกลุ่มข้อมูล3มิติ(Point Cloud)

- งานสร้างเส้นชั้นความสูง(Create contour)

- การหาค่าระดับดินเดิมเฉลี่ย(Mean elevation)

- งานจัดทำรูปตัดตามขวาง(Crossection)

- งานจัดทำรูปตัดตามยาว(Profile)

- งานคำนวณปริมาณ ดินตัด-ดินถม(Cut-Fill)

Visitors: 94,292