งานก่อสร้างลานจอดเครื่องบินและอาคารผู้โดยสาร สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา

Visitors: 63,077